เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน เรื่องเล่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

พอดแคสต์

เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน เรื่องเล่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

06/10/2020
112

กรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งผลช่วยให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกลิดรอนสิทธิหรือถูกกระทบสิทธิจากการบังคับใช้กฎหมายได้รับการปกป้องคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญตอนที่ 4 นี้จะยกกรณีจริงจากคำวินิจฉัย 4 กรณีที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญ ดังปณิธานของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่า “ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

#ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #เรื่องเล่าจากคำวินิจฉัย สามารถติดตามฟังพอดแคสต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ soundcloud : https://soundcloud.com/occ_th/ep9wczkrequf spotify : https://open.spotify.com/episode/4hOJcQzEITshKHMuub68pK?si=leueGPbjT1yAFZ9wSxQuBA

Back to top